โปรเด็ด ส่วนลด advice ktc ร่วมกับ บัตรเครดิต KTC ลดเพิ่มได้ Cash Back 15%

โปรเด็ด ส่วนลด advice ร่วมกับ บัตรเครดิต KTC ลดเพิ่มได้ Cash Back
อย่าลืมเช็คก่อนช้อป ส่วนลด advice ktc โปรนี้ห้ามพลาด ใครคิดจะซื้ออุปกรณ์ IT เช็คราคาแล้วคำนวณส่วนลด แล้วช้อปได้เลย
ส่วนลด advice ktc  แนะนำใครมีบัตรเครดิต KTC ช่วงนี้โปรแรงทั้งลด ทั้งได้ เครดิตเงิน ได้สูงสุด 15%
ส่วนลด advice บัตรเครดิต ktc
รับเครดิตเงินคืน 10% สำหรับการช้อปออนไลน์ ทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก
รับเครดิตเงินคืน 15% พร้อมรับส่วนลด / สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ชั้นนำที่เข้าร่วมรายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม > https://www.advice.co.th/it-news/1825
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS (“สมาชิก”) ทุกประเภท ที่ลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน ผ่านทาง www.ktc.co.th/shoponline และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC เพื่อซื้อสินค้า/บริการในช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 60 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตรเครดิต KTC VISA SME COMMERCIAL GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ และสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สงวนสิทธิ์สมาชิกบัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS สามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่ได้รับก่อนวันที่ 1 พ.ย. 56 ในการเข้าร่วมรายการนี้ได้เท่านั้น
 4. สงวนสิทธิ์ยกเว้นการคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้ง เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจาก Tax Refund และ/หรือการ Refund ทุกประเภท
 5. สมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อสินค้า/บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (ทุกสกุลเงิน) ต่อรายการเท่านั้น โดยจะต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline โดยระบุ หมายเลขบัตรเครดิต, อีเมล, ยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการที่ต้องการจะแลกรับเครดิตเงินคืน โดยจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม (ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายมีจุดทศนิยม ให้ปัดเศษลง) และระบุรายชื่อเว็บไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชัน ที่ใช้จ่ายออนไลน์  ในกรณีการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ สมาชิกจะต้องระบุยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการแบบเต็มจำนวนก่อนทำการแบ่งชำระรายเดือน เพื่อแปลงคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 10% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทุกเว็บไซต์ ทั่วโลก และอัตราการแปลงคะแนนสะสมเท่ากับ 15% ของยอดซื้อสินค้า/บริการต่อรายการ สำหรับการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ที่เข้าร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับเคทีซี ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสมาชิกสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามจำนวนคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS ที่มีอยู่
 6. สงวนสิทธิ์สำหรับรายการซื้อสินค้า/บริการผ่าน www.ktc.co.th/ushop และรายการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่าน www.ktcworld.co.th สมาชิกสามารถเลือกใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดซื้อต่อรายการ แลกรับส่วนลด 15% บนหน้าเว็บไซต์ได้ทันที โดยไม่ต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ทั้งนี้ รายการที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันทีบนเว็บไซต์ดังกล่าว จะไม่สามารถนำมาแลกรับเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อีก ยกเว้นกรณีเป็นรายการแบ่งชำระ KTC FLEXI ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่สามารถใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อแลกรับส่วนลดได้ทันที สมาชิกต้องยืนยันการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ตามขั้นตอนที่ระบุในเงื่อนไขข้อ 5 
 7. เคทีซีจะทำการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ เป็นรายเดือนปฏิทินตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจาก 30 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 8. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS คงเหลือในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนสะสมเพื่อแปลงเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ในกรณีที่คะแนนสะสมมีจำนวนน้อยกว่ายอดค่าใช้จ่าย ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
 9. สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะยอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่เกิดจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ เพื่อการค้า เก็งกำไร ทุจริต หรือฉ้อฉล โดยหากตรวจพบ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกเครดิตเงินคืนที่มอบคืนทั้งหมด หรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 10. เครดิตเงินคืนที่ได้รับตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 11. สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการจนถึงวันที่เคทีซีทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก
 12. กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 กด 6
ตัวอย่างการคำนวณคะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน
1) สมาชิกบัตรฯ ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสำหรับยอดใช้จ่ายออนไลน์จำนวน 2,500 บาท และ 5,700 บาท ในวันที่ 8 มี.ค. 60 จากเว็บไซต์ที่ร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในเดือน มี.ค. 60
ดังนั้นเมื่อสิ้นรอบปฎิทินเดือน มี.ค. 60 เคทีซีจะดำเนินการแปลงคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวน 8,200 คะแนนเป็นเครดิตเงินคืน 15% หรือคิดเป็นเงินจำนวน 1,230 บาท และโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 30 วันนับจากวันที่ 31 มี.ค. 60
8 มี.ค. 60 > 2,500 บาท > 5,700 บาท > Register ระบุรายการ แลกคะแนนสะสม เพื่อรับเครดิตเงินคืน 15%
แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เข้าบัญชีบัตรเครดิตที่แลก จำนวน 1,230 บาท ภายใน 30 วัน
หักคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวน 8,200 คะแนน
ยอดใช้จ่ายออนไลน์ จำนวน 8,200 บาท หลังทำการลงทะเบียน
2) สมาชิกบัตรฯ ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน ในวันที่ 30 เม.ย. 60 สำหรับยอดใช้จ่ายออนไลน์จำนวน 5,500 บาท และ 1,300 บาท ที่เกิดขึ้นในวันที่ 4 มี.ค. 60 และ 29 เม.ย. 60 ตามลำดับ จากเว็บไซต์ที่ร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในเดือน เม.ย. 60
ดังนั้น เมื่อสิ้นรอบปฎิทินเดือน เม.ย. 60 เคทีซีจะดำเนินการแปลงคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เฉพาะจำนวน 1,300 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 15% หรือคิดเป็นเงินจำนวน 195 บาท และโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 30 เม.ย. 60 
ส่วนยอดใช้จ่ายออนไลน์จำนวน 5,500 บาทที่เกิดก่อนวันที่สมาชิกลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ จะไม่สามารถนำมาคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกบัตรฯ ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
4 มี.ค. 60 > 5,500 บาท
29 เม.ย. 60 > 1,300 บาท
30 เม.ย. 60 > Register ระบุรายการ แลกคะแนนสะสม เพื่อรับเครดิตเงินคืน 15%
แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เข้าบัญชีบัตรเครดิตที่แลก จำนวน 195 บาท ภายใน 30 วัน
หักคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวน 1,300 คะแนน
ยอดใช้จ่ายออนไลน์ จำนวน 1,300 บาท หลังทำการลงทะเบียน
3) สมาชิกบัตรฯ ลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน สำหรับยอดใช้จ่ายออนไลน์จำนวน 4,500 บาท และ 2,600 บาท ในวันที่ 8 พ.ค. 60 จากเว็บไซต์ทั่วไปที่ไม่ได้ร่วมมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ดังนั้น เมื่อสิ้นรอบปฎิทินเดือน พ.ค. 60 เคทีซีจะดำเนินการแปลงคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวน 7,100 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 10% หรือคิดเป็นเงินจำนวน 710 บาท และโอนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 31 พ.ค. 60
8 พ.ค. 60 > 4,500 บาท > 2,600 บาท > Register ระบุรายการ แลกคะแนนสะสม เพื่อรับเครดิตเงินคืน 10%
แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เข้าบัญชีบัตรเครดิตที่แลก จำนวน 710 บาท ภายใน 30 วัน
หักคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS จำนวน 7,100 คะแนน
ยอดใช้จ่ายออนไลน์ จำนวน 7,100 บาท หลังทำการลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม KTC PHONE 02 123 5000 กด 6
- See more at: https://www.advice.co.th/it-news/1825#sthash.KBGLWA2M.dpuf
โปรเด็ด ส่วนลด advice ktc ร่วมกับ บัตรเครดิต KTC ลดเพิ่มได้ Cash Back 15% โปรเด็ด ส่วนลด advice ktc ร่วมกับ บัตรเครดิต KTC ลดเพิ่มได้ Cash Back 15% Reviewed by deetojai on 08:53 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

Expedia Taiwan

ขับเคลื่อนโดย Blogger.