ส่วนลด Central Online บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ( Mastercard Top Spender)

ส่วนลด Central Online บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด สิทธิพิเศษสำหรับ
ช้อป ออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไร ก้อได้ อย่าลืมเช็คก่อนช้อป ส่วนลด central online mastercard Top Spender  รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 400 บาท สิทธิ์ ส่วนลด central online บัตรเครดิต mastercard   พร้อมโปรอื่น ๆ อีกมากมาย จะมีโปรช่วง Mid Night Sale สำหรับบัตรเครดิต kbank ได้ส่วนลดพิเศษ ตรวจสอบหน้าแรก  >  central online

เงื่อนไขการรับรางวัล Mastercard Top Spender
1. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Mastercard สะสมตลอดรายการสูงสุด ที่ www.central.co.th เท่านั้นโดยยอดใช้จ่ายสะสมต้องไม่น้อยกว่า 70,000 บาท
2. รางวัลสำหรับ Mastercard Top Spender มี 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน) ตั๋วเครื่องบินจาก Singapore Airline พร้อมที่พัก 3 วัน 2 คืน (โดยเลือกโรงแรมในเครือ Resorts World Sentosa 1 จาก 3 แห่ง: Hard Rock Hotel / Hotel Michael / Festive Hotel) และบัตรเข้า Universal Studio Singapore, S.E.A. Aquarium และ Adventure Cove Waterpark รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท
3. ยอดซื้อสินค้าสั่งจองล่วงหน้าและสินค้าที่ไม่ร่วมรายการ จะไม่ถูกคำนวณรวมในยอดใช้จ่ายสะสม
4. ยอดใช้จ่ายสะสม จะคำนวณเฉพาะบัตรหลักเท่านั้น (จำกัดสิทธิ์เฉพาะ 1 สิทธิ์/สมาชิกบัตรฯ/ตลอดรายการ)
5. กรณีลูกค้ามีการคืน/เปลี่ยนสินค้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทขอไม่นำมานับรวมในยอดใช้จ่ายสะสมสำหรับสิทธิ์ในการรับรางวัล Top Spender
6. ประกาศรายชื่อลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต Mastercardสะสมสูงสุดตลอดรายการในวันที่ 26พฤษภาคม2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.central.co.th/store/promotion/Mastercard_topspender/ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับตามรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์
7. ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender จะต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ Central Online โทร. 0-2730-7777 (8.30-21.00 น.) และจะต้องติดต่อรับของรางวัลภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 – 18.00 น. ที่อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ ชั้น 55 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
8. ผู้ที่ได้รับรางวัล Top Spender ต้องนำหลักฐาน บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนาม 1 ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับของรางวัลหรือดำเนินการมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นมารับแทนโดยต้องมีเอกสารแสดงการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นบริษัทฯ จะต้องแนบสำเนาเอกสาร ภพ.20 หรือ ภพ.09 พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง เพื่อเป็นหลักฐานการรับของรางวัล)
9. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมจากการเดินทาง
11. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ หรือเปลี่ยนมือ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากรายการส่งเสริมการขายนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด


สำหรับส่วนลด central online อื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้ตามด้านล่างนี้
บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน
ส่วนลด central online 2017 http://bit.ly/centralonline-creditcard
ส่วนลด central online the 1 card   http://bit.ly/central-online-the1creditcard
ส่วนลด central online dtac   http://bit.ly/central-online-dtac
ส่วนลด central online ais   http://bit.ly/central-online-ais
ส่วนลด central online true  http://bit.ly/central-online-trueyou
ส่วนลด central online scb  http://bit.ly/central-online-scb
ส่วนลด central online kbank  http://bit.ly/central-online-kbank
ส่วนลด central online ktc  http://bit.ly/central-online-ktc
ส่วนลด central online กรุงศรี  http://bit.ly/central-online-krungsri
ส่วนลด central online krungsri http://bit.ly/central-online-krungsri
ส่วนลด central online กรุงเทพ  http://bit.ly/central-online-bbl
ส่วนลด central online bbl  http://bit.ly/central-online-bbl
ส่วนลด central online ธนาชาต http://bit.ly/central-online-thanachart
ส่วนลด central online thanachart http://bit.ly/central-online-thanachart
ส่วนลด central online standard chartered  http://bit.ly/central-online-sc
ส่วนลด central online สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย  http://bit.ly/central-online-sc
ส่วนลด central online master card   http://bit.ly/central-online-mastercard
ส่วนลด central online master card top spender   http://bit.ly/central-online-mastercard-cc

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนลด central online true  
ส่วนลด central online dtac
ส่วนลด central online ais
รหัสส่วนลด central online 2559
ส่วนลด central online 2017
ส่วนลด central online 2016
ส่วนลด central online true 2017

ส่วนลด Central Online บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ( Mastercard Top Spender) ส่วนลด Central Online บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ( Mastercard Top Spender) Reviewed by deetojai on 05:01 Rating: 5

ไม่มีความคิดเห็น:

Expedia Taiwan

ขับเคลื่อนโดย Blogger.